شاخه ها

Yahoo Messenger


پشتیبان سایت

Yahoo detect ...


دانلود پایان نامه بررسي تأثير اشتغال زنان بر رضايت همسرانشان از زندگي مشترك

بررسي تأثير اشتغال زنان بر رضايت همسرانشان از زندگي مشترك

جزییات بیشتر


60,000 ریال

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

چكيده: پژوهش حاضر با هدف «بررسي تأثير اشتغال زنان بر رضايت همسرانشان از زندگي مشترك» صورت گرفته است. چهارچوب نظري پژوهش بر اساس نظريات دوگانگي نقش زن (نظريه فرهنگ، نظريه نقش اقتصاد و نظريه شبكه) و نظريات ثبات و استحكام خانواده (نظريه كاركردگرايي، نظريه مبادله و نظريه برابري) تنظيم شده است.

مقدمه

مشاركت زنان بطور چشمگير در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... از بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شد و فعاليت زنان در هر يك از اين زمينه‌ها پيامدهاي منفي و مثبتي در پي داشته است.

«نقش شغلي زنان، نقشي جديد در مقايسه با نقش‌هاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل متعددي مي‌توانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.

بيان مسئله

تاثيري كه كار زن و درآمد وي در ابعاد مختلف زندگي دارد بر كسي پوشيده نيست خصوصاً اثري كه اين درآمد بر رفاه خانواده و رضايت زناشويي مي‌گذارد. امروزه رفاه خانواده در جوامع بسيار مهم است و اعضاي آن خصوصاً زن و شوهر تلاش خود را انجام مي‌دهند تا از هر جهت به آرامش و خوشبختي و رضايت برسند

 

ضرورت و اهميت تحقيق

جهان امروز سير هزاران ساله‌اي را براي رسيدن به تمدن جديد گذرانده‌است كه اين سير همچنان ادامه دارد. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تلاش مي‌كند تا همگام با كشورهاي پيشرفته براي رسيدن به تمدنهاي جديد حركت كند. در اين ميان «گشايش جامعه ايران به سوي آورده‌هاي تمدن جديد دگرگوني‌هاي بسياري به بار آورد كه از مهمترين آنها حركت زن از خانه و دستيابي وي به بازار اشتغال است. اين پديده جامعه و مخصوصاً خانواده ايراني را از جهاتي بسيار تحت تاثير قرار داد و چهره اشتغال صورتي تازه يافت. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان اصول زندگي سنتي درهم شكسته شد و در همه زمينه‌ها محاسن و معايبي را به دنبال داشت؛ انقلابي را در بسياري از اركان جامعه به وجود آورد كه بيشترين تاثير آن بر  روی ساختار

 

مباني نظری (زناشويي):

سازگاری زوجی به معنای عمل‌کرد و رفتار متناسب زوجین براساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر كدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است این تناسب عمل‌کرد مي‌تواند در جنبه‌‌های رفتاری، شناختی و عاطفی مطرح شود مهمترین نظریه‌ای که در مورد سازگاری زوجی وجود دارد، نظریه روان‌کاوی فیربیرن (1964- 1889) است این نظریه که به «ارتباط موضوعی» مشهور است، با نظریه فروید متفاوت است. فیربیرن (1952) معتقد است که چیزی به عنوان نهاد وجود ندارد تنها چیزی که هست «من» مرکزی است که در هنگام  تولد ظاهر مي‌شود «من» دارای منبع انرژی است، به علاوه به عقیده وی انگیزش اساسی انسان در جهت کاهش اضطراب، تنش و جستجوی لذت و خوشی نیست بلكه انگیزش اولیه رفتار

 

فرضيات

1-   به نظر مي‌رسد بين اشتغال زنان و ميزان رضايت همسرانشان از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد.

2-   به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات همسران زنان شاغل و ميزان رضايت از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد.

 

روش تحقيق

در اين تحقيق با توجه به ويژگي‌هاي روش پيمايشي از اين روش استفاده شده‌است.

پيمايش دقيقاً به معني تكنيك خاصي در گردآوري اطلاعات نيست: هرچند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي‌شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحليل محتوا و جز اينها هم به كار مي‌روند.

 

رد و اثبات فرضيات

فرضيه 1 : رابطه سن مردان و رضايت از زندگي مشترك آنان

با توجه به اينكه متغير مستقل در اين آزمون (سن مردان) در سطح فاصله‌اي سنجيده شده است و متغير رضايت از زندگي مشترك نيز به صورت فاصله‌اي سنجيده شده است از ضريب همبستگي پيرسون براي سنجش فرضيه استفاده شده است، با توجه به نتايج اين آزمون كه در جدول بالا ذكر شده است و مقدار sig محاسبه شده (670/0) كه بيشتر از 05/0 است، فرض H1 رد شده و فرض H0 يعني عدم وجود رابطه معني دار آماري بين اين دو متغير تاييد مي‌شود.

  نتيجه گيري:

در این تحقیق سعي شد كه با در نظر گرفتن عوامل مختلف، دلايل وجود يا عدم وجود رضايت‌ از زندگي مشترك در بين همسران معلمان مدارس دخترانه شهرك معلم شهر كرمانشاه كه به عنوان نمونه‌اي از جامعه ايران انتخاب شده بود سنجيده شود؛ كه در اين تحقيق متغيرهايي مانند سن مردان، سن زنان، تعداد فرزندان، ميزان درآمد مردان، ميزان درآمد زنان، سطح تحصيلات مردان، نوع شغل مردان، ميزان رضايت شغلي مردان، ميزان احساس مسئوليت زنان و ميزان رضايت از روابط با ديگران (اقوام و اطرافيان)، با متغير وابسته يعني رضايت از زندگي مشترك در مردان (همسران زنان معلم) در ارتباط قرار داده شده‌است؛ كه پس از تجزيه

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 ریال
مجموع 0 ریال

پرداخت

شماره تماس

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330